Ansøg gratis – 100 % uforpligtende og få et overblik over alle dine muligheder

Hvad betyder inkasso?

Hjem » FAQ » Hvad betyder inkasso?

Inkasso er en måde, hvorpå man kan inddrive penge, som en person skylder. I disse sager taler man om, at der skal ske en inkassoforretning, som i grove træk går ud på at indkassere forfalden gæld. Selve inkassoforretningen udføres normalt af en inkassator eller en pantefoged.

Hvad er inkasso?

Ingen mennesker ønsker at blive sendt til inkasso, men det er netop, hvad man risikerer, hvis man ikke betaler sine regninger til tiden. Det er i både inkassators og skyldners interesse, at der bliver fundet en rimelig løsning, hvorfor man i fællesskab vil kigge på mulighederne for at indfri den forfaldne gæld.

Inkasso kommer normalt først på tale, når du har ignoreret tre rykkerbreve. Reagerer du ikke på den efterfølgende inkassovarsel, kan du forvente, at sagen bliver videregivet til et inkassoselskab. Lykkes det dig ikke at lave en aftale med inkassofirmaet, kan de vælge at sende sagen til Fogedretten. Det kan blive en dyr affære for dig, idet du typisk skal afholde sagens omkostninger. Derudover kan du risikere at blive registreret i RKI og Debitor Registret.

Det vigtigste du skal vide om inkasso

Inkasso reguleres af inkassoloven, så der er klare regler for, hvordan inkassofirmaet må tage kontakt til dig som skyldner. De må gerne opsøge dig på din private adresse, men du forpligter dig ikke til at indgå en dialog. Hjemmebesøg er dog kun tilladt, såfremt besøget er varslet i god tid. Føler du dig uretfærdigt behandlet, kan du indsende en klage og evt. få kompensation.

Hvornår må man sende til inkasso? – For at en regning kan blive sendt til inkasso, skal du som skyldner have modtaget en inkassovarsel. Den varsel skal være givet skriftligt og skal indeholde informationer om, hvilke rettigheder du har. For at undgå at blive stævnet skal man naturligvis reagere allerede efter første rykkerbrev – men gerne endnu tidligere.

Hvor mange rykkere før inkasso? – En privat kreditor kan sende op til 3 rykkere á 100 kr. i gebyr pr. rykker. For at en sag kan sættes i gang, skal der være udsendt mindst ét påkrav. Der skal desuden afgives en frist på minimum 10 dage fra afsendelsen af rykkerbrevet. Du har altså 10 dage til at reagere på kravet, før din sag evt. bliver sendt til inkasso. Det anbefales at reagere så hurtigt som muligt for at udvise samarbejdsvillighed. Det vil kunne gavne din sag.

Hvad koster inkasso? – Omkostningerne til indkrævningen kommer typisk oven i det beløb, du skylder. Hvor meget det koster at blive sendt til inkasso afhænger af, hvor mange penge man skylder. Der er dog regler for, hvor høje inkassogebyrer man må opkræve. Retsinformation.dk kan give dig en lidt dybere indsigt i gebyrstørrelser og satser.

Hvad betyder retslig inkasso? – Retslig inkasso inddrager, som navnet antyder, det danske retssystem. Det helt klare mål med denne form for indkrævning er at få retten til at pålægge skyldner at betale sin gæld.

Hvad gør jeg?

Som skyldner vil du næppe være i tvivl om, hvorvidt du er blevet sendt til stævning eller ej, da inkassoselskabet straks vil kontakte dig, når de har overtaget inddrivelsen af din gæld. I det øjeblik du modtager et brev, kan du gøre to ting. Du kan enten ignorere henvendelsen, eller du kan indgå en dialog. Sidstnævnte mulighed er uden tvivl den, vi anbefaler dig at gøre brug af, da det kan have alvorlige konsekvenser at ignorere et inkassoselskab. Nedenfor kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude:

  1. Kontakt inkassoselskabet hurtigst muligt
  2. Læg kortene på bordet (fortæl om din økonomi og medsend evt. dokumentation)
  3. Forsøg at få en god aftale i stand (aftale om lavere afdrag, henstand e.l.)
  4. Overhold den nye aftale (alfa og omega at du overholder aftalen)

Følg ovenstående guide, så vil du snart være gældfri og fri for inkasso.