Ansøg gratis – 100 % uforpligtende og få et overblik over alle dine muligheder

Hvad er en kreditor?

Hjem » FAQ » Hvad er en kreditor?

I en handel er der altid mindst to parter – henholdsvis en kreditor og en debitor.

I denne guide vil vi gøre dig klogere på, hvad der definerer en kreditor, og hvilke typer af kreditorer der findes. Dette begreb benyttes vel at bemærke både i private og erhvervsmæssige sammenhænge, hvorfor alle bør kende dets betydning.

Dét definerer en kreditor

En kreditor er den part i en handel, som har noget til gode, typisk penge. Kreditoren vil enten være en person, virksomhed eller organisation. Den anden part i handlen kaldes debitor, som er den part, som skylder penge e.l.

For dig og andre privatpersoners vedkommende vil kreditor typisk være en forretning, bank, låneudbyder eller kommune. Det kan dog også være en anden person, som har lånt dig penge.

Sådan sikrer kreditor sig typisk

Kreditor kan sikre sig på flere forskellige måder – dog sker det typisk gennem enten kaution eller pantsætning. Med disse tiltag kan kreditor være mere eller mindre sikker på at kunne inddrive den resterende gæld. Dog kan man faktisk godt låne penge hurtig uden at kautionere eller pantsætte sine ting. Dette kan lade sig gøre på nettet, hvor man populært sagt låner penge uden sikkerhed. Denne måde at låne penge på er mere udbredt end nogensinde før. Netop muligheden for at optage et lån uden sikkerhed har fået mange danskere til at kvitte banken til fordel for en låneudbyder.

Skal du optage et større lån – for eksempel et billån – kan du blive bedt om at stille sikkerhed i dit hus eller andre værdier. Det betyder, at du i værste fald kan blive tvunget til at sælge dit hus, hvis du ikke er i stand til at afdrage på dit billån.

Pengekreditor og realkreditor

Der findes helt overordnet to forskellige typer af kreditorer – henholdsvis pengekreditor og realkreditor. For at opklare eventuel tvivl vil vi gerne kort definere de to typer:

Pengekreditor = Pengekreditoren har penge til gode
Realkreditor = Realkreditoren har varer eller tjenesteydelser til gode

Det er ret afgørende, at man kan skelne mellem ovenstående kreditorer.