Ansøg gratis – 100 % uforpligtende og få et overblik over alle dine muligheder

Hvor meget må man tjene ved siden af SUSU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, som næsten alle under uddannelse kan få. For at kunne modtage uddannelsesstøtte skal du opfylde en række betingelser, herunder betingelser i forhold til din indtægt. Der er nemlig grænser for, hvor meget du må tjene ved siden af SU’en. Dette kan du blive meget klogere omkring ved at læse denne guide, hvor vi informerer dig om alt vedr. betingelser, udbetaling, indtægtsgrænser og meget mere.

Er du under uddannelse, eller skal du til at starte på en ny uddannelse? Så gør du dig selv en tjeneste ved at læse denne guide.

Hvornår kan jeg få SU?

Indledningsvis nævnte vi, at næsten alle kan modtage denne form for støtte. Dog er det alfa og omega, at du opfylder følgende betingelser:

 • Du er 18 år gammel
 • Du er dansk statsborger
 • Du er økonomisk trængende
 • Du er studieaktiv

Med økonomisk trængende menes der, at du ikke har mulighed for at finansiere dine udgifter til bolig, mad, forsikringer m.v. uden hjælp udefra. Har du for eksempel et job, hvor du tjener 20.000 kr. om måneden, vil du af gode grunde ikke blive kvalificeret som økonomisk trængende.

SU er med andre ord med til at gøre studietilværelsen lidt lettere. Dog skal man ikke forvente, at støtten er noget, man bliver rig af.

Hvordan søger jeg SU?

SU er en økonomisk hjælp, som man selv skal søge om. Det er heldigvis ikke en mere kompliceret opgave end som så. Du skal faktisk blot foretage følgende:

 1. Besøg su.dk
 2. Klik på minSU og log ind
 3. Vælg dit uddannelsessted
 4. Udfyld din ansøgning
 5. Send ansøgning

Du kan ansøge online døgnet rundt – via en laptop eller en anden enhed. Få evt. en studievejleder eller forælder til at hjælpe dig, hvis du føler dig på bar bund mht. ansøgningsproceduren.

Hvor tidligt kan man søge SU?

Hvor tidligt kan man søge SUDu kan først søge SU fra det øjeblik, du er godkendt på en uddannelse. Det er endvidere værd at vide, at man tidligst kan søge en måned før uddannelsesstart. Starter uddannelsen d. 16. august, så kan du tidligst søge d. 1. juli. Du kan evt. notere de specifikke datoer i din kalender. Muligheden for at søge SU en måned før uddannelsesstart gælder selvfølgelig kun for dig, som allerede er fyldt 18.

Er du kun 16 eller 17 ved uddannelsesstart, må du væbne dig med tålmodighed, da minimumsalderen for modtagelse af SU som bekendt er 18 år. Indtil da har du måske nogle søde forældre, som vil finansiere dit forbrug eller alternativt et studiejob, som kaster lidt penge af sig til caféture m.v.

Læs også: Lån til studerende

Hvor meget kan jeg forvente at få i SU?

SU er en udbredt form for offentlig forsørgelse, hvor beløbsstørrelsen kommer an på alder, forældres indkomst og boligsituation. Det har først og fremmest stor betydning, om du bor hjemme eller ude. Som udeboende får du – som udgangspunkt – en væsentlig højere sats end som hjemmeboende. Det hænger helt naturligt sammen med, at du har højere udgifter, når du bor ude og ikke nødvendigvis har nogle forældre, som vil finansiere dit forbrug.

I det øjeblik hvor du fylder 20, vil din SU ikke længe afhænge af dine forældres indkomst. Her gælder der i stedet en statsbestemt sats, som reguleres én gang om året. SU’en vil helt naturligt variere fra person til person, hvorfor du ikke kan forvente at modtage det samme beløb som din ven eller klassekammerat.

SU satser er en bred betegnelse, da der efterhånden findes rigtig mange satser. SU’en kan i skrivende stund svinge mellem 900 og 6.000 kr. månedligt. Derfor er det umuligt at sige, hvor meget du kan få i støtte uden at kende til din alder, boligsituation osv. For at finde svar på dit svar bør du gøre brug af en beregner. Læs mere her.

SU beregner

SU beregneren er et værktøj, du med fordel kan benytte dig af, hvis du ikke er bekendt med, hvor meget du kan få om måneden. For at kunne udregne beløbet skal du oplyse følgende:

 • Hvilken type uddannelse er du i gang med / skal i gang med? (ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse)
 • Hvornår startede du på din uddannelse?
 • Hvor gammel er du?
 • Hvor mange mindreårige søskende har du? (relevant hvis du er hjemmeboende)
 • Hvor meget tjener dine forældre om året?
 • Hvordan ser din nuværende boligsituation ud? (hjemmeboende eller udeboende)

Oplyser du følgende, vil du få et vejledende svar på, hvor mange penge du kan få i støtte. Online beregnere er sjældent helt nøjagtige, hvorfor du skal være forberedt på, at det faktiske beløb kan være en smule lavere eller højere end forventet.

Hvor meget må man tjene ved siden af SU?

Som studerende kan du sagtens have to indtægter på samme tid – henholdsvis SU og alm. lønindtægt.

Dog stilles der fra statens side nogle krav om, hvor høj din indkomst må være. Tjener du (for) mange penge på et fritidsjob, kan du risikere enten at blive trukket i SU eller i værste fald at miste SU’en. Derfor er det ret så afgørende, at du sætter dig ind i, hvor meget du rent faktisk må tjene ved siden af. Her refereres der, som du måske allerede har regnet ud, til dit fribeløb. Fribeløbet kan i enkelte tilfælde forhøjes, hvis du for eksempel har børn, gør forsvarstjeneste i udlandet m.v.

Dit fribeløb (de penge du må tjene ved siden af) afhænger af din uddannelsessituation. Som studerende på en ungdomsuddannelse må du tjene 7.749 kr. om måneden, mens du som studerende på en videregående uddannelse må tjene op til 12.222 kr. om måneden. De oplyste beløb er efter arbejdsmarkedsbidrag, men før skat. Vær opmærksom på, at satserne som regel stiger en smule hvert år. De færreste studerende tjener så meget, at de bliver trukket i SU, men det kan måske ske for dig, hvis du har fået et velbetalt studiejob e.l.

Hvor længe kan man modtage SU?

Hvor længe kan man få SUSU er i modsætning til for eksempel kontanthjælp ikke noget, man kan modtage i en ubegrænset periode.

I forhold til støttetiden vil det være relevant at kigge lidt nærmere på den forholdsvis nye klippekortordning, som efterhånden har været meget oppe i medierne. Med den nye ordning kan man maksimalt bruge 70 klip. Ét klip svarer til én måned. Det betyder altså, at du maksimalt kan modtage SU i 70 måneder svarende til omkring 6 år – på en videreudgående uddannelse.

Der er mulighed for at modtage 12 ekstra klip, hvis man starter på en videregående uddannelse senest to år, efter man har afsluttet en adgangsgivende eksamen. Der er altså visse fordele ved kun at holde ét eller to sabbatår. Vær i øvrigt opmærksom på, at du kan blive trukket i støttetiden, hvis du enten får orlovsydelse, uddannelsesgodtgørelse eller aktiveringsydelse.

Kilde: ug.dk

Brug for flere penge mellem hænderne?

SU er en 100 % frivillig ordning, som man med fordel kan gøre brug af, hvis man vil lette tilværelsen. Det er nemlig ikke altid en dans på røde roser at være studerende – slet ikke set med økonomiske briller.

Mangler du flere penge mellem hænderne, kan du overveje at optage et hurtig lån online. SU lån og forbrugslån hører til blandt de mest eftertragtede lånetyper, så måske vil sådanne lån også falde i din smag. Det er under alle omstændigheder klogt at undersøge lånemulighederne.